Παράταση υποβολής αιτήσεων εισδοχής στη Φοιτητική Εστία Καλαμάτας

Αντικάλαμος 12/7/2019
Από το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εισδοχής στη Φοιτητική Εστία Καλαμάτας παρατείνεται έως και τις 17.07.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.