Αλλαγή Ημερομηνίας Έναρξης Μαθημάτων

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλητου του ΤΕΙ Πελοποννήσου ως νέα Ημερομηνία Έναρξης Μαθημάτων ορίζεται η 8/10/2018. Η περίοδος διορθωτικών δηλώσεων μαθημάτων παρατείνεται ως την 14/10/2018.