Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ