Προκήρυξη θέσης Καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Διοίκηση».

 

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Διοίκηση».