ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ενός (1) Τεχνικού Πληροφορικής για την υποστήριξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Πελοποννήσου
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του τμήματος πληροφορικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου
3 Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 2 θέσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αρ. πρωτ. 192/15-02-2019
5 Συμπληρωματική προκήρυξη για πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
6 Προκήρυξη για πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
7 Προκήρυξη μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Μετασυλλεκτική Διαχείριση Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης-Μυκοτοξίνες
8 Προκήρυξη μίας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ανθοκομία-Μετασυλλεκτική Τεχνολογία Ανθέων και Φυλλωμάτων
9 Προκήρυξη μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση, Χαρακτηρισμός και Διεργασίες Κολλοειδών Τροφίμων».
10 Προκήρυξη πλήρωσης πέντε θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 10

tanea

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019