ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 2 θέσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αρ. πρωτ. 192/15-02-2019
3 Συμπληρωματική προκήρυξη για πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
4 Προκήρυξη για πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
5 Προκήρυξη μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Μετασυλλεκτική Διαχείριση Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης-Μυκοτοξίνες
6 Προκήρυξη μίας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ανθοκομία-Μετασυλλεκτική Τεχνολογία Ανθέων και Φυλλωμάτων
7 Προκήρυξη μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση, Χαρακτηρισμός και Διεργασίες Κολλοειδών Τροφίμων».
8 Προκήρυξη πλήρωσης πέντε θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου
9 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
10 Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της με αριθμ. Πρωτ. 1424/27-08-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 10

tanea

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Τελευταία Νέα
Banner