ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 Προκήρυξη μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Μετασυλλεκτική Διαχείριση Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης-Μυκοτοξίνες
2 Προκήρυξη μίας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ανθοκομία-Μετασυλλεκτική Τεχνολογία Ανθέων και Φυλλωμάτων
3 Προκήρυξη μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση, Χαρακτηρισμός και Διεργασίες Κολλοειδών Τροφίμων».
4 Προκήρυξη πλήρωσης πέντε θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου
5 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
6 Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της με αριθμ. Πρωτ. 1424/27-08-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
7 Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της με αριθμ. Πρωτ. 1424/27-08-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
8 Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της με αριθμ. Πρωτ. 1424/27-08-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
9 Ανάρτηση Αποτελεσμάτων της με αριθμ. Πρωτ. 1424/27-08-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
10 Επαναπροκήρυξη για πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>
Page 1 of 9

tanea

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Τελευταία Νέα
Banner