Σχολές-Τμήματα


Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (Έδρα Καλαμάτα)

Στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας εντάσσονται τα παρακάτω τμήματα:

1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών με δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων:

α) Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

β) Τοπική Αυτοδιοίκηση

2. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

 

Όργανα Διοίκησης Σχολής

Κοσμήτορας: Κωνσταντίνος Τσούντας Καθηγητής.

Αναπληρωτής Κοσμήτορας: Οδυσσέας Σπηλιόπουλος Αναπ. Καθηγητής

Γραμματέας Σχολής: Γεώργιος Μπεσσής

  

Κοσμητεία

1. Κωνσταντίνος Τσούντας Καθηγητής Κοσμήτορας Σχολής με αναπληρωτή τον Οδυσσέα Σπηλιόπουλο Αναπ. Καθηγητή.

2. Δημήτριος Σωτηρόπουλος Αναπ. Καθηγητής Πρόεδρος τμήματος ΔΕΟ με αναπληρωτή την Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου Αναπ. Καθηγήτρια.

3. Οδυσσέας Σπηλιόπουλος Αναπ. Καθηγητής Πρόεδρος τμήματος ΛΟΧΡΗ με αναπληρωτή τον Στέφανο Γιακουμάτο Καθηγητή.

4. Γεώργιος Μελισσιώτης εκπρόσωπος Φοιτητών ΣΔΟ με αναπληρωτή την Βασιλική Κουνάδη.

Γραμματέας ο Γεώργιος Μπεσσής Διοικητικός Υπάλληλος του Ιδρύματος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Η Γραμματεία της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας βρίσκεται στο 2ο όροφο του κτιρίου της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος γραφείο 151 και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30π.μ-15.30μ.μ.). Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2721045105&45223 email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . 

 


Σχολη Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Έδρα Καλαμάτα)

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Πελοποννήσου διαθέτει δύο τμήματα:

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων και το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων.

Στεγάζεται στα κτήρια του Ιδρύματος, που βρίσκονται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αντικαλάμου Δήμου Καλαμάτας.

 

Όργανα Διοίκησης Σχολής

Κοσμήτορας: Δημήτριος Καραμουσαντάς Καθηγητής.

Αναπληρωτής Κοσμήτορας: Γεώργιος Ζακυνθινός Καθηγητής.

Γραμματέας Σχολής: Δημήτριος Τσίτουρας

 

Κοσμητεία

1. Δημήτριος Καραμουσαντάς Καθηγητής Κοσμήτορας Σχολής με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ζακυνθινό Καθηγητή.

2. Γεώργιος Ζακυνθινός Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος ΤΕΤΡΟ με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Βαρζάκα Καθηγητή

3. Αθανάσιος Παπαγεωργίου Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος ΤΕΓΕΩ με αναπληρωτή τον Βασίλειο Δημόπουλο Αναπ. Καθηγητή.

4.  Εκπρόσωπος των σπουδαστών.

Γραμματέας ο Δημητριος Τσίτουρας  Διοικητικός Υπάλληλος του Ιδρύματος.

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 


Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Έδρα Καλαμάτα)

Στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας εντάσσεται το Τμήμα Λογοθεραπείας

 

Όργανα Διοίκησης Σχολής

Κοσμήτορας: Κωνσταντίνος Μαυρέας Καθηγητής

Αναπληρωτής Κοσμήτορας: Ηλίας Μακρής Αναπ. Καθηγητής.

 

   


Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Έδρα Σπάρτη)

Στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών T.E. εντάσσεται το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

 

Όργανα Διοίκησης Σχολής

Κοσμήτορας: Γρηγόρης Καραγιώργος Αναπ. Καθηγητής

Αναπληρωτής Κοσμήτορας: Σταύρος Σταυρόγιανης Καθηγητής