Πρυτανικό Συμβούλιο Ιδρύματος

1. Ιωάννης Καπόλος, Πρύτανης.


2. Ευστράτιος Γεωργόπουλος, Αντιπρύτανης.


3. Δημήτριος Πετρόπουλος, Avτιπρύτανης.


4. Γεώργιος Σταθάς, Αντιπρύτανης.


5. Κωνσταντίνος Γαλιώτος, εκπρόσωπος του Δ.Π., με αναπληρωτή τον Γεώργιο Παναγόπουλο

Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου η κα Ζησιμοπούλου Ελένη με αναπληρωτή τον κ. Μπεσσή Γεώργιο

 

tanea

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019