Σύγκλητος Ιδρύματος

1. lωάννης Καπόλος, Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.


2. Ευστράτιος Γεωργόπουλος, Αντιπρύτανης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.


3. Δημήτριος Πετρόπουλος, Αντιπρύτανης του Τ.Ε.Ι.Πελοποννήσου.


4. Γεώργιος Σταθάς, Αντιπρύτανης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.


5. Κωνσταντίνος Τσούντας, Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας, με αναπληρωτή τον κ. Οδυσσέα Σπηλιόπουλο.


6. Δημήτριος Καραμουσαντάς, Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας καιΤεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Ζακυνθινό.


7. Γρηγόριος Καραγιώργος, Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών ΕΦαρμογών και Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., με αναπληρωτή Πρόεδρο τον κ. Σταύρο Σταυρόγιαννη.


8. Κωνσταντίνος Μαυρέας, Κοσμήτορα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και Πρόεδρο του Τμήματος Λογοθεραπείας, με αναπληρωτή Πρόεδρο τον κ. Ηλία Μακρή.


9. Δημήτριος Σωτηρόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με αναπληρώτρια την κα Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου.


10. Οδυσσέας Σπηλιόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με αναπληρωτή τον κο Στέφανο Γιακουμάτο.


11. Γεώργιος Ζακυνθινός, Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων με αναπληρωτή τον κο Θεόδωρο Βαρζάκα.


12. Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, με αναπληρωτή τον κ. Βασίλειο Δημόπουλο.


13. Κωνσταντίνος Γαλιώτος, ως εκπρόσωπο του Δ.Π. με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Παναγόπουλο.


14. Σωτήριος Παναγιωτόπουλος, ως εκπρόσωπο του Ε.Τ.Ε.Π. με αναπληρωτή τον κ. Παναγιώτη Καλογερόπουλο.

 

Γραμματέας Συγκλήτου η κα Ζησιμοπούλου Ελένη με αναπληρωτή τον κ. Μπεσσή Γεώργιο

 

tanea

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019