Διοίκηση

Πρύτανης:

Ιωάννης Καπόλος - Καθηγητής 

 

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:

Ευστράτιος Γεωργόπουλος - Καθηγητής

 

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας:

Γεώργιος Σταθάς - Καθηγητής

 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης:

Δημήτριος Πετρόπουλος - Αναπ. Καθηγητής

 

Γραμματεία:

Ισιδώρα Θύμη

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

τηλ 2721045101 - 102

 

tanea

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019