31 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος

Καθιερώθηκε το 1988 με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.


Οι στόχοι της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος είναι: Να υπενθυμίσει στον κόσμο τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στην ανθρώπινη υγεία, και να παροτρύνει τους καπνιστές να το “κόψουν”.
Σύμφωνα με στοιχεία του Π.Ο.Υ. το 10% περίπου των θανάτων ενηλίκων παγκοσμίως, οφείλεται στο κάπνισμα, δεδομένου ότι αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες απώλειας ζωής που δύναται να προλαμβάνεται. Tο ποσοστό αυτό, μεταφράζεται σε περίπου έξι εκατομμύρια (6.000.000) θανάτους ετησίως, εκ των οποίων τουλάχιστον εξακόσιες χιλιάδες (600.000) οφείλονται στο παθητικό κάπνισμα.
Στη χώρα μας, αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή το έτος 2014 και αφορούσε στην υγεία του πληθυσμού και συγκεκριμένα τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία, καταδεικνύουν ότι:
• 3 στους 10 (27,3%) ηλικίας 15 ετών και άνω καπνίζουν καθημερινά,
• 1 στους 20 (5,2%) καπνίζει περιστασιακά,
• 7 στους 10 (67,5%) δεν καπνίζουν,
Από αυτούς το 51,7% δεν έχει καπνίσει ποτέ ενώ το 15,8% κάπνιζε στο παρελθόν και το έχει διακόψει για περισσότερους από 6 μήνες. Σε σχέση με τα αποτελέσματα της έρευνας έτους 2009, μείωση 14,4% καταγράφεται στο ποσοστό των καθημερινών καπνιστών (2009: 31,9%, 2014: 27,3%) και σχεδόν ισόποση αύξηση (13,3%) στο ποσοστό όσων καπνίζουν περιστασιακά (2009: 6,0%, 2014: 5,2%). Σε ότι αφορά την ηλικία έναρξης του καπνίσματος, τα αποτελέσματα δηλώνουν ότι η πρόληψη σε νεαρές ηλικίας είναι απαραίτητη, καθώς το 42,5% των ερωτηθέντων ξεκίνησε να καπνίζει από 15 έως 18 ετών και το 39% από 19 έως 25 ετών (Δελτίο Τύπου : Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία, 2014, Ελληνική Στατιστική Αρχή).

Θνησιμότητα από νοσήματα σχετιζόμενα με το κάπνισμα
Στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο, περίπου 1,2 εκατ. θάνατοι οφείλονται στο κάπνισμα και αντιπροσωπεύουν περίπου 14% του συνόλου των θανάτων. Μόνο εξαιτίας του παθητικού καπνίσματος, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνονται ετησίως 79.000 θάνατοι (WHO 2007).
Υπολογίζοντας το μέγεθος του προβλήματος με βάση τα χαμένα έτη ζωής λόγω πρώιμου θανάτου ή αναπηρίας (DALY’s), το κάπνισμα, στην Ευρώπη, ευθύνεται για το 12,3% χαμένων ετών ζωής (WHO 2005). Στη συντριπτική πλειονότητα των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, είναι η πρώτη αιτία χαμένων ετών ζωής λόγω θανάτου ή αναπηρίας.
Έχει υπολογισθεί, ότι το προσδόκιμο ζωής των καπνιστών μειώνεται κατά 5 ως 8 χρόνια και ότι χάνονται κατά μέσο όρο 5,5 λεπτά ζωής για κάθε τσιγάρο που καπνίζεται, δηλαδή περίπου όσο και ο χρόνος καπνίσματος του τσιγάρου. Στην Ελλάδα, η οφειλόμενη στο κάπνισμα θνησιμότητα φτάνει το 19,3%, ενώ το ποσοστό των χαμένων ετών ζωής το 12,9%. http://www.bestrong.org.gr/el/health/nosmoking/statisticsaboutsmoking

 

Για το έτος 2016, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Γραμματεία της Σύμβασης – Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού, καλούν τις χώρες να ετοιμαστούν για την απλή «τυποποιημένη» συσκευασία των καπνικών προϊόντων. Η τυποποιημένη συσκευασία είναι ένα σημαντικό μέτρο μείωσης της ζήτησης, που ελαττώνει την ελκυστικότητα των συσκευασιών των καπνικών προϊόντων, περιορίζει τη χρήση των εν λόγω συσκευασιών ως μορφή διαφήμισης και προώθησης προϊόντων καπνού, ορίζει την παραπλανητική συσκευασία και επισήμανση και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των προειδοποιήσεων υγείας.

 

tanea

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019