26 Ιανουαρίου: Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών

H Εξάρτηση από τις ουσίες είναι η έντονη και συνεχής ανάγκη για χρήση της ουσίας και διακρίνεται σε σωματική και ψυχολογική.

Σωματική Εξάρτηση: εμφανίζεται όταν ο οργανισμός του ατόμου δεν μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά χωρίς την ουσία με αποτέλεσμα όταν σταματήσει ή περιορίσει τη χρήση εκδηλώνεται το στερητικό σύνδρομο με τη παρουσία σωματικών συμπτωμάτων.

Ψυχολογική Εξάρτηση: το άτομο επικεντρώνει τη ζωή του γύρω από το αντικείμενο της εξάρτησης του. Έχει ανάγκη από τη χρήση της ουσίας για να μπορέσει να νιώσει καλά και να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής.

 

Συνέπειες της εξάρτησης

Η ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών συνδέεται άμεσα με την αύξηση στη διάδοση μεταδιδόμενων και λοιμωδών νοσημάτων, όπως HIV/AIDS, ηπατίτιδες, φυματίωση και ενδοκαρδίτιδα και αποστήματα, ενώ το ποσοστό θνησιμότητας είναι 20 φορές υψηλότερο από το αντίστοιχο στο γενικό πληθυσμό.

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών έχει προεκτάσεις σε ατομικό-οικογενειακό επίπεδο (θάνατος, λοίμωξη από AIDS, λοίμωξη από ηπατίτιδες, τροχαία και άλλα ατυχήματα, χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα με προδιάθεση λοιμώξεων, ψυχιατρικά συμπτώματα, περιθωριοποίηση και αλλοτρίωση της προσωπικότητας με κοινωνική παραίτηση, λύση ηθών και εθίμων, αύξηση εγκληματικότητας) αλλά ταυτόχρονα έχει σημαντικές ευρύτερες συνέπειες για την δημόσια υγεία του πληθυσμού και τις εθνικές οικονομίες, σε όρους συνολικής δαπάνης υγείας για την αντιμετώπιση της εξάρτησης και των συνδεόμενων με αυτή προβλημάτων υγείας, 

Τύποι θεραπείας: περιλαμβάνουν ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την απεξάρτηση, την σωματική αποτοξίνωση, τη θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής αποτοξίνωσης, καθώς και την κοινωνική επανένταξη.

 

narkn

 

26 Ιουνίου: Παγκόσμια μέρα κατά των Ναρκωτικών

H Εξάρτηση από τις ουσίες είναι η έντονη και συνεχής ανάγκη για χρήση της ουσίας και διακρίνεται σε σωματική και ψυχολογική.

 Σωματική Εξάρτηση: εμφανίζεται όταν ο οργανισμός του ατόμου δεν μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά χωρίς την ουσία με αποτέλεσμα όταν σταματήσει ή περιορίσει τη χρήση εκδηλώνεται το στερητικό σύνδρομο με τη παρουσία σωματικών συμπτωμάτων.

Ψυχολογική Εξάρτηση: το άτομο επικεντρώνει τη ζωή του γύρω από το αντικείμενο της εξάρτησης του. Έχει ανάγκη από τη χρήση της ουσίας για να μπορέσει να νιώσει καλά και να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής.

 

Συνέπειες της εξάρτησης

Η ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών συνδέεται άμεσα με την αύξηση στη διάδοση μεταδιδόμενων και λοιμωδών νοσημάτων, όπως HIV/AIDS, ηπατίτιδες, φυματίωση και ενδοκαρδίτιδα και αποστήματα, ενώ το ποσοστό θνησιμότητας είναι 20 φορές υψηλότερο από το αντίστοιχο στο γενικό πληθυσμό.

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών έχει προεκτάσεις σε ατομικό-οικογενειακό επίπεδο (θάνατος, λοίμωξη από AIDS, λοίμωξη από ηπατίτιδες, τροχαία και άλλα ατυχήματα, χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα με προδιάθεση λοιμώξεων, ψυχιατρικά συμπτώματα, περιθωριοποίηση και αλλοτρίωση της προσωπικότητας με κοινωνική παραίτηση, λύση ηθών και εθίμων, αύξηση εγκληματικότητας) αλλά ταυτόχρονα έχει σημαντικές ευρύτερες συνέπειες για την δημόσια υγεία του πληθυσμού και τις εθνικές οικονομίες, σε όρους συνολικής δαπάνης υγείας για την αντιμετώπιση της εξάρτησης και των συνδεόμενων με αυτή προβλημάτων υγείας,

Τύποι θεραπείας: περιλαμβάνουν ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την απεξάρτηση, την σωματική αποτοξίνωση, τη θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής αποτοξίνωσης, καθώς και την κοινωνική επανένταξη.

 

 

tanea

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019