22-5-2019: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ.

Το Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας σε συνεργασία με τους Συλλόγους των Φοιτητών και του Πολιτιστικό Σύλλογο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (πρώην ΤΕΙ) διοργάνωσαν με επιτυχία Εθελοντική Αιμοδοσία και λήψη στοματικού επιχρίσματος για δωρεά μυελού των οστών. Εξαιρετική ήταν η συμμετοχή των φοιτητών και το κλίμα συνεργασίας με το προσωπικό του Τμήματος Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Καλαμάτας.
Συγκεντρώθηκαν 30 μονάδες αίμα και 20 δείγματα στοματικού επιχρίσματος!

 

p5-119

 

tanea

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019